RECULLS 4.
TEXTOS D'ARQUITECTURA I URBANISME.

Coordinació i selecció: Joan Enric Vilardell Santacana.
14,7 x 22 cm. 61 Pàg.
Castellà / Català.
Distribució: Delegació Menorca del C.O.A.I.B.
Maó, 1999.

 

Dipòsit Legal: MH-92/1999