RECULLS 1.
TEXTOS D'ARQUITECTURA I URBANISME.

Coordinació i selecció: Joan Enric Vilardell Santacana, Guillem Carrera i Pons.
14,5 x 22 cm. 88 Pàg.
Castellà / Català.
Distribució: Delegació Menorca del C.O.A.I.B.
Maó, 1994

 

Primer número de la col·lecció 'Reculls', que reuneix una sèrie d'articles d'opinió sobre l'arquitectura i l'urbanisme apareguts als mitjans de comunicació de premsa escrita a les Illes Balears. S'hi inclouen alguns textos de Pep Quetglas, Carlos García-Delgado, Octavio Mestre, Joan Enric Vilardell i Nicolás Faedo sobre el compromès moment pel qual passa el món de l'arquitectura al nostre entorn.