ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA A MENORCA.
IV. ALAIOR, ES MERCADAL, ES MIGJORN GRAN I FERRERIES.

Joan Enric Vilardell Santacana. 15,5 x 21,5 cm. 48 Pàg.
Català.
Distribució: Delegació Menorca del C.O.A.I.B.
Maó, 1993.

 

Catàleg de les dues darreres exposicions que tengueren lloc entre el 4 i el 24 de maig de 1992 i entre el 15 de gener i el 14 de febrer de 1993. S'hi recullen una vintena de projectes realitzats a Alaior, es Mercadal, es Migjorn Gran i Ferreries, agrupats en edificis d'equipaments/serveis, habitatges unifamiliars i plurifamiliars, locals comercials, edificis industrials i espais lliures.