MUESTRA DE ARQUITECTURA.
LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MENORCA. (1950-1990).

Joan Enric Vilardell Santacana. 21 x 29,7 cm. 78 Pàg.
Castellà
Distribució: Delegació Menorca del C.O.A.I.B.
Ciutadella, 1992

 

Catàleg de l'exposició que es realitzà el setembre de 1991 a la Delegació Menorca del Col┬Ělegi Oficial d'Arquitectes de Balears. La publicació inclou una selecció de 32 habitatges unifamiliars construïts a Menorca en el període des de 1950 fins a 1990. Cada habitatge s'acompanya d'una breu memòria dels autors, i de plànols i fotografies.