FRANCISCO CASAS, ARQUITECTO (1905-1977).
D'A, REVISTA BALEAR DE ARQUITECTURA Nº 10.

Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears.
24 x 32,4 cm. 92 Pàg.
Castellà / Català.
Distribució: Editorial Gustavo Gili S.A.
Palma de Mallorca, 1993.

 

Monogràfic destinat a l'obra de l'arquitecte racionalista Francisco Casas. Es recullen una trentena d'obres que aquest arquitecte mallorquí va construir al llarg de tota la seva vida. Completen el número una introducció a la seva obra a càrrec de Miguel Seguí Aznar, així com altres textos de diversos autors i fins i tot del propi Casas.