OBRA CIVIL.
D'A, REVISTA BALEAR DE ARQUITECTURA Nº 9.

Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears.
24 x 32,4 cm. 82 Pàg.
Castellà / Català.
Distribució: Editorial Gustavo Gili S.A.
Palma de Mallorca, 1992.

 

La publicació recull algunes obres i projectes emmarcats en l'àmbit de l'obra pública: tres projectes per al baluart de sant Pere, el baluart de ses Voltes de Martínez Lapeña / E. Torres / O. Tarrasó / J. Henric, una unitat bàsica de salut de P. Soler / F. Pizá; a Eïvissa dues obres de O. Canalís, el Centre Insular de Sanitat -projectat amb A. Bastera / C. Llinás- i un jardí d'infància; i el Pavelló Municipal d'Esports de C. Ferrater a Menorca.