LLOC I FORMA.
D'A, REVISTA BALEAR DE ARQUITECTURA Nº 4.

Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears.
24 x 32,4 cm. 92 Pàg.
Castellà / Català.
Distribució: Editorial Gustavo Gili S.A.
Palma de Mallorca, 1989.

 

S'inclouen en aquest número els projectes de P. Urzaiz / L. de la Rica per a la nova seu de la Delegació d'Eïvissa i Formentera del C.O.A.I.B. i per al Museu Puget, un projecte de S. Roig / X Pallejà / Martínez Lapeña / E. Torres per a un habitatge unifamiliar a Eïvissa, així com l'església des Llombards d'A. Alomar i un estudi-habitatge de M. Pomar.