DE L'ESPAI PÚBLIC.
D'A, REVISTA BALEAR DE ARQUITECTURA Nº 2.

Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears.
24 x 32,4 cm. 92 Pàg.
Castellà / Català.
Distribució: Editorial Gustavo Gili S.A.
Palma de Mallorca, 1989.

 

Aquest número inclou els projectes guanyadors dels concursos per al parc de les Estacions de Palma i per al Freginal de Maó, el projecte d'A. Noguerol / P. Díez per a la plaça dels Pins, el projecte de J. Pol / J. Verger per al quiosc de flors de sa Rambla, i un projecte no realitzat de J.M. Sostres per reformar l'antic bar Tito's. Un article de Josep Quetglas tanca la publicació.