PROGRAMA DE POSTGRADO DE ARQUITECTURA Y TURISMO. PALMA DE MALLORCA 1993-1994.
CURSO III. EL EDIFICIO HOTELERO.

Organització: Col┬Ělegi Oficial d'Arquitectes de Balears.
Universitat Politècnica de Catalunya.
Direcció: Francesc Labastida Azemar.
21 x 29,7 cm. 144 Pàg.
Castellà.
I.S.B.N. 84-600-9116-3
Distribució: Delegació Mallorca del C.O.A.I.B.
Palma de Mallorca, 1995.

El tercer curs estudia l'hotel com a peça clau del desenvolupament turístic abraçant des del projecte i els espais funcionals de l'hotel, fins al desenvolupament de les últimes tecnologies que s'hi apliquen, així com la normativa vigent i les distintes tipologies constructives. Les exposicions, marcadament pràctiques, es basen en conceptes teòrics acompanyats sempre d'exemples realitzats a la majoria dels casos pels propis ponents.