PROGRAMA DE POSTGRADO DE ARQUITECTURA Y TURISMO. PALMA DE MALLORCA 1993-1994.
CURSO II. PROYECTAR Y PLANIFICAR EL TURISMO.

Organització: Col┬Ělegi Oficial d'Arquitectes de Balears.
Universitat Politècnica de Catalunya.
Direcció: Rosa Barba Casanovas.
21 x 29,7 cm. 122 Pàg.
Castellà.
I.S.B.N. 84-600-9116-3
Distribució: Delegació Mallorca del C.O.A.I.B.
Palma de Mallorca, 1995.

El segon curs del programa se centra en els aspectes del projecte turístic que el relacionen amb el lloc i els criteris d'ordenació. Les distintes ponències cobreixen un camp molt ampli que aproxima el projecte al seu context, el disseny dels productes turístics a les variables paisatgístiques que els enquadren i a les variables físiques i de mercat que els defineixen.