PROGRAMA DE POSTGRADO DE ARQUITECTURA Y TURISMO. PALMA DE MALLORCA 1993-1994.
CURSO I. TURISMO Y TERRITORIO.

Organització: Col┬Ělegi Oficial d'Arquitectes de Balears.
Universitat Politècnica de Catalunya.
Direcció: Ricard Pie i Ninot.
21 x 29,7 cm. 122 Pàg.
Castellà.
I.S.B.N. 84-600-9116-3
Distribució: Delegació Mallorca del C.O.A.I.B.
Palma de Mallorca, 1995.

Entre 1993 i 1994 va tenir lloc a Palma el Programa de Postgrau d'Arquitectura i Turisme, organitzat en quatre cursos independents sobre diferents aspectes del turisme en la seva relació amb l'arquitectura. Aquesta primera publicació reuneix les principals ponències que s'impartiren durant el Curs I en el cual, sota el títol Turisme i Territori, es plantejaren els problemes actuals del turisme en relació a l'espai físic en què es desenvolupa. Les diferents intervencions tracten des de les condicions econòmiques, urbanístiques i mediambientals en les quals es desenvolupa el turisme, fins a l'estudi de casos singulars dels quals extraure experiències de futur, i d'algunes iniciatives en pro d'una millora del turisme.