ARQUITECTURA DEL OCIO EN LA CULTURA MEDITERRÁNEA. CONCLUSIONES. MALLORCA 1992.

Organización: Unión Internacional de Arquitectos.
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares.
Dirección: Nieves García Iñesta, Guillermo Oliver Suñer.
Organizació : Unió Internacional d'Arquitectes.
Consell Superior dels Col┬Ělegis d'Arquitectes d'Espanya.
Col┬Ělegi Oficial d'Arquitectes de Balears.
Direcció: Nieves García Iñesta, Guillermo Oliver Suñer.
21 x 29,7 cm. 184 Pàg.
Francès / Anglès / Castellà.
I.S.B.N. 84-606-1309-7
Distribució: Delegació Mallorca del COAIB.
Palma de Mallorca, 1993. EXHAURIT.

Culminació de les conferències de la mediterrània sobre el tema Turisme i Patrimoni que tengueren lloc a Istambul, El Caire i Tunis entre 1991 i 1992. La publicació resumeix la conferència internacional que amb el títol Arquitectura de l'oci a la cultura mediterrània va tenir lloc a Palma l'octubre de 1992.