RESUMEN DE LAS JORNADAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL RURAL. MALLORCA 1982.

Organización: Delegación Mallorca del C.O.A.I.B.
Dirección: Nieves García Iñesta, Guillermo Oliver Suñer.
Organització: Delegació Mallorca del C.O.A.I.B.
Direcció: Nieves García Iñesta, Guillermo Oliver Suñer
17 x 24 cm. 204 Pàg.
Castellà.
Distribució: Editorial Moll.
Palma de Mallorca, 1984.


Resum de les ponències presentades a les Jornades d'Ordenació Territorial Rural organitzades per la Delegació Mallorca del C.O.A.I.B. el 1982. L'obra es divideix en cinc parts: la primera és una introducció al concepte de medi rural, la segona inclou alguns exemples d'ordenació rural a Mallorca, la tercera aborda els aspectes legislatius de l'ordenació territorial rural i la quarta mostra algunes iniciatives a l'àmbit del planejament. La darrera part resumeix els col·loquis que hi hagué en aquestes jornades.