PALMA. GUIA D'ARQUITECTURA.

José María Fontenla, Martín Lucena, José Luis Mosteiro, Ignacio Pomar. 14,5 x 22 cm. 185 Pàg.
Castellà / Català / Inglés.
I.S.B.N. (Castellà) 84-921036-3-9
I.S.B.N. (Català) 84-921036-4-7
I.S.B.N (Anglès): 84-930439-5-8
Distribució: Distribuidora Rotger.
Palma de Mallorca, 1996.

Aquesta guia reuneix un centenar de les obres arquitectòniques més rellevants que s'han construït a la ciutat de Palma al llarg de tota la seva història. Cada edifici es presenta aïlladament mitjançant una fitxa amb la informació bàsica de l'obra, algunes il┬Ělustracions i un comentari dels autors explicant-lo, no només com un fet autònom, sinó atenent també el moment en què va ser construït la seva situació i el seu significat en el conjunt de la producció de l'autor. Amb un criteri d'estructuració cronològica, les distintes obres s'ordenen en cinc capítols corresponents a cinc moments històrics de la ciutat.