PEDRO DE ALCÁNTARA PEÑA. MAESTRO DE OBRAS MILITARES.

Catalina Cantarellas. 21 x 21 cm. 52 Pàg.
Castellà.
Distribució: Editorial Moll.
Palma de Mallorca, 1984.Estudi sobre la figura i l'obra de Pedro de Alcántara Peña en el període comprès entre 1854-1880, en el qual exercí professionalment com a mestre d'obres militars. La major part del llibre es dedica al catàleg de la seva obra, que s'acompanya amb nombrosos plànols i fotografies.