CASES DE POSSESSIÓ I.

Nieves García Iñesta, Guillermo Oliver Suñer. 22 x 22 cm. 334 Pàg.
Català / Castellà / Anglès.
I.S.B.N. 84-600-4734-2
Distribució: Llibreria l'Auba i Llibres Colom.
Palma de Mallorca, 1986.Estudi d'aquesta tipologia tradicional d'habitatges i construccions annexes, vinculades a les grans explotacions agrícoles i ramaderes a l'illa de Mallorca. Acompanyen els textos abundants dibuixos i aixecaments de plànols de mà dels autors.