CASES VILATANES A LA VILA I POBLES DE SANTANYÍ.

Nieves García Iñesta, Guillermo Oliver Suñer.
21 x 21 cm. 200 Pàg.
Català / Castellá / Anglès
I.S.B.N. 84-500-8963-8
Distribució: Editorial Moll.
Palma de Mallorca, 1983.Estudi de les cases de tipologia tradicional al poble de Santanyí i els poblets dels voltants, dedicades a habitatge unifamiliar.

L'obra preten ser una proximació a aquest conjunt tipològic de cases que omplen els pobles del Pla de Mallorca, i que amb poques variants s'han construït sistemàticament fins als anys 30 del segle XX.

Acompanyen els textos abundants dibuixos i aixecaments de plànols, de mà dels autors.