CASES DE PAGÈS A LA ZONA DE S'ALQUERIA BLANCA.

Nieves García Iñesta, Guillermo Oliver Suñer.
21 x 21 cm. 108 Pàg.
Català / Castellà.
I.S.B.N. 84-500-4651-1
Distribució: Editorial Moll.
Palma de Mallorca, 1981. EXHAURIT.


Estudi del petit habitatge pagès i les construccions auxiliars annexes, que es donen a les explotacions agràries de tipus familiar a la zona de s'Alqueria Blanca.

L'obra preten una aproximació a aquest conjunt tipològic fortament arrelat al Pla de Mallorca i que, amb unes constants formals i organitzatives, s'ha construït fins a mitjan segle XX.

Acompanyen els textos abundants dibuixos i aixecament de plànols, de mà dels autors.