LA CIUTAT TANCADA.LA FORTIFICACIO D'ALCUDIA.DES DE LA CRISI DE LA MURADA MEDIEVAL FINS ALS NOSTRES DIES

24120
Libro
17-09-19
DOMINGO PONS,ANTONI LL.
LA CIUTAT TANCADA.LA FORTIFICACIO D'ALCUDIA.DES DE LA CRISI DE LA MURADA MEDIEVAL FINS ALS NOSTRES DIES
AJUNTAMENT D'ALCUDIA.AREA DE PATRIMONI/COL·LABORACIÓ: COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES ILLES BALEARS.DEMARCACIÓ
ARXIU MUNICIPAL D'ALCUDIA NUM.9
PALMA DE MALLORCA
2019
D.L.: PM 603-2-
217
MALL
80-A-63
OBSEQUI DE L'ARQUITECTE I AUTOR DE LA PUBLICACIÓ: ANTONI DOMINGO PONS
-
ARQUITECTURA.FUENTES DOCUMENTALES, ARQUITECTURA.HISTORIA, BALEARES.HISTORIA, BALEARES.PATRIMONIO HISTORICO -ARTISTICO, HISTORIA.*, HISTORIA.BALEARES, PATRIMONIO HISTORICO.*, BALEARES.MALLORCA, BALEARES.FORTIFICACIONES, FORTIFICACIONES.*, BALEARES.MILITAR, BALEARES.*, MURALLAS.*, RECONSTRUCCION.*, BALEARES.PATRIMONIO-HISTORICO