Notícies
Costs de la Construcció Tipo en les Illes Balears 2016.
Darrera incorporació al portal de visat del COAIB
Nova tramitació dels serveis i de la cèdula d'habitabilitat de primera ocupació per a la illa de Mallorca.
Demarcació Mallorca. Visat expedients de legalització.
Sentència judicial declarant que el projecte tècnic per a consolidació estructural i reparació de danys d'un edifici d'habitatges ha de ser signat per arquitecte i no per un enginyer industrial.
Recordatori: Jornada de formació de visat electrònic i GenDoc . Palma de Mallorca, 27 de gener de 2015.
Actualització de les UP's 2015 en el GenDoc.
Actualització en el Gendoc dels Costs de la construcció Tipus en les Illes Balears 2015.
Costs de la Construcció Tipus a les Illes Balears 2015.
Sistema d'ingressos col·legials per a l'any 2015.
Mostrant 21 a 30 de 32 Entrades