Notícies
Millora contínua en el procés de Visat
Implantació signatura PAdES
Actualització en el GenDoc dels costs de la construcció tipus en les Illes Balears 2019.
Costs de la construcció tipus a Illes Balears per a 2019.
Nota informativa de la Direcció general de Recursos Hídrics.
Eliminació de cablejat aeri i adossat a façana dins el Sòl Urbà. Pla General de Palma.
Ajuntament de Bunyola - Nou horari de cita prèvia per a consulta tècnic municipal.
Avís important: certificats d'habitabilitat.
Demarcació Eivissa i Formentera del COAIB: urgències visat abans del tancament vacional del COAIB.
Enquesta sobre els temps de tramitació de les Administracions Públiques (AAPP).
Mostrant 1 a 10 de 31 Entrades