Jornada tècnica: Patologies de les humitats estructurals a l'edificació

30 d'octubre de 2019
de 18.00 a 20.00 h
2 hores
Seu central del COAIB - Portella 14, 07001 Palma
Transmissió per videoconferència a les Dem. de Menorca i d'Eivissa-Formentera.
MURPROTEC
Amb la col·laboració de l'Escola COAIB. Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Castellà
Gratuïta.
És necessari inscriure's prèviament.
Escola COAIB
c/ Portella, 14, 3a planta
07001 Palma
T 971 228 669
escolacoaib@coaib.es
www.coaib.org
Formulari d'Inscripció
Les humitats estructurals provoquen patologies en els edificis que poden arribar a tenir conseqüències irreversibles per als fonaments i l'estructura. Aquesta jornada tècnica analitza els diferents tipus d'humitats, aprofundint en les estructurals: condensació, capil·laritat i filtracions laterals. Al llarg de gairebé dues hores, el ponent fa un recorregut pels orígens, les conseqüències i els diferents tractaments i solucions més eficaces per erradicar-les de manera definitiva.
Així mateix, l'assistent que ho desitgi podrà aconseguir un diploma que acredita la seva assistència i els coneixements adquirits després de passar una prova online.
A- INTRODUCCIÓ
B- PATOLOGIES
Tipus d'humitats
Originades a l'interior
Fuites d'instal·lacions
Condensacions
Originades a l'exterior
Empentes horitzontals
Empentes verticals
Simptomatologies i detecció
Manifestacions
Mecanismes de detecció
C. HUMITATS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS
Fonaments
Estructures
Façanes
Cobertes
Divisions interiors
D. HUMITATS I EL SEU TRACTAMENT
Humitats i el seu tractament (en funció del tipus i origen d'humitat)
Ricardo Cañada, arquitecte especialista en patologies constructives i rehabilitació integral d'edificis i director dels cursos tècnics nacionals de Murprotec.