Càlcul senzill d'estructures - SESSIÓ EXTRA: 28 JUNY

6, 7, 13 i 14 de juny - SESSIÓ EXTRA: 28 de juny de 16:00 a 20:00 h
dijous i divendres de 16.00 a 20.00 h
16 hores
Sala d'actes del COAIB (C/ de la Portella, 14 - Palma)
Transmissió per videoconferència a les demarcacions de Menorca i d'Eivissa i Formentera
Escola COAIB - Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears
Català
Preu arquitectes col·legiats (+ 1 empleat*) i estudiants: 180€ (per persona)
*si el col·legiat no assisteix al curs, poden matricular-se 2 empleats
Preu no col·legiats: 216€

Demarcacions de Menorca i d'Eivissa i Formentera (trasmissió per videoconferència):
Preu arquitectes col·legiats: 126€
Preu no col·legiats: 151€

> És recomanable assistir amb portàtil, perquè es faran servir taules excel i algunes eines gratuïtes d'internet que el professor posarà a disposició dels alumnes.
> Tots els preus són per persona.
> L'Escola COAIB es reserva el dret de cancelació en cas de no assolir-se el nombre mínim d'inscripcions.
Escola COAIB
c/ Portella, 14, 3a planta
07001 Palma
T 971 228 658
escolacoaib@coaib.es
www.coaib.org
Formulari d'Inscripció
Hi ha projectes senzills – com els de molts habitatges unifamiliars – que no tenen la complexitat ni els honoraris que justifiquin el tractament especialitzat dels aspectes estructurals. No obstant això, els coneixements i la documentació necessaris per abordar-los solen estar dispersos i quasi oblidats.

En aquest curs de càlculs senzills de l’estructura i els fonaments es tractaran els elements bàsics i habituals com les parets de càrrega, els forjats, les bigues, pilars, murs i fonaments amb fórmules simplificades, promptuaris intel•ligibles i programes clars. També s’exposaran els detalls constructius típics i es justificarà el compliment de la normativa actual.
1. Introducció
2. Càrregues
3. Forjats
4. Escales
5. Bigues de formigó armat i bigues d'acer
6. Murs de maó
7. Pilars
8. Murs de contenció
10. Conversió d'unitats
Josep Ignasi de Llorens, doctor arquitecte, catedràtic de Construcció de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya).
Programa