Reserva Biblioteca

MALL
25023
GA DOCUMENT 159

El Servei de reserves és utilitzable únicamente per Colegiats del COAIB. Les despeses d'enviament van a càrrec de l'interessat i seran cobrades de la forma habitual. Realitzar la reserva suposa l'acceptació per l'usuari del preu del servei corresponent a l'opció escollida.

Forma de entrega Destino Precio
Personalmente Gratuito
Mensajeria (1 Kg.) Palma 1,50€
Resto de Mallorca 4,21€
Menorca - Eivissa 4,21€
Península 10€