DARRER RECORDATORI: Finalització suspensió temporal 7a Edició dels Premis d'Arquitectura de Mallorca 2017-2019.

N. Notícia: 11742

Data Notícia: 03/08/2020

Subtema: Concursos: Illes Balears

Una vegada finalitzat l'estat d'alarma fixat pel Govern el passat 14 de març, mitjançant RD 463/2020, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la Junta de Demarcació Mallorca del COAIB aixeca la suspensió temporal de la 7a convocatòria dels Premis d'Arquitectura de Mallorca, publicada en la notícia núm. 11486 , fixant el següent calendari:


- Inscripció i lliurament de documentació: Fins a les 14 h. del 4 de setembre de 2020. Serà vàlida la data i hora del certificat d'enviament

- Selecció i comunicació d'obres i trajectòries seleccionades: 1 d'octubre de 2020

- Lliurament de panells format Din A1 sobre suport rígid (obres seleccionades): 15 d'octubre de 2020

- Concessió i lliurament de Premis: Celebració de Nadal Desembre 2020 (data exacta per concretar)