RECORDATORI: Tancament vacacional 2020.

N. Notícia: 11741

Data Notícia: 30/07/2020

Subtema: Secretaria COAIB

Recordam als col·legiats que la Junta de Govern del COAIB, en la seva sessió de data 21 de gener de 2020, va acordar fixar el període de tancament per vacances en tot l'àmbit col·legial del 10 al 23 d'agost de 2020, tots dos inclosos.