Exposició monogràfica - Gaspar Bennazar. Inauguració 19 de setembre.

N. Notícia: 11124

Data Notícia: 09/09/2019

Subtema: Act. Culturals: Illes Balears

El COAIB, dins el marc de les activitats proposades per donara a coneixer l’obra de l’arquitecte Gaspar Bennazar, presenta aquesta exposición monográfica, que inclou dibuixos originals i documentación inèdita de les seves obres més interessants i que s’inaugurarà el pròxim dijous 19 de setembre amb el següent horari:


19:00 hores
Presentació, a la sala d’exposicions
Marta Vall-Llossera, degana COAIB
Ignacio Salas, pressident demarcació Mallorca COAIB
Guillem Tomas, vocal de Cultura demarcació Mallorca COAIB

19:30 hores
Inauguració de l'exposició

Gaspar Bennazàr, nascut al carrer Vallseca, on actualment hi ha una petita font que ho recorda, la Font de s’Arquitecte, i amb una popularitat més que reconeguda, des de l’inici de la seva vida professional participà en les decisions i debats urbanístics de Ciutat en aquella època, com el Pla General de Reforma de Palma (1916), i la direcció de l’enderrocament de les murades, i en projectà bona part dels seus edificis més representatius (Escorxador, magatzem l’Àguila, bars Triquet i Cristal, hotel Principe Alfonso...).

L’any 2019 es dedica a l’arquitecte Bennazàr, amb motiu del cent cinquanta aniversari del seu naixement el Col·legi te intenció d’organitzar una sèrie d’actes i visites guiades a les seves obres per difondre la seva figura i la seva empremta a la ciutat.

Aquesta exposció remadrà oberta fins el 30 d’ocutubre de 2019, en horari de dilluns a divendres, 10:00-14:00 hores.

Para més informació:
Secretaria de Activitats Tècniques i Culturals del COAIB
Tel.: 971 228 658
e-mail: cultura@coaib.es
www.coaib.org

Annexes