Formació i difusió CTE 2019

 

 • Nota tècnica sobre les modificacions del DB-HE. Abril 2020
 • Nota tècnica DB-HS6 Protecció enfront del radó. Abril 2020
 • Conceptes bàsics sobre la modificació del CTE. Abril 2020
 • Jornada Institut Eduardo Torroja. Canvis DB-HE. Febrer 2020
 • Jornada Institut Eduardo Torroja. Nou DB-HS-6 Protecció enfront al radó. Febrer 2020
 • Jornada Institut Eduardo Torroja. Canvis DB-SI. Febrer 2020
 • DT1 Guia tècnica modificacions CTE 2019. Gener 2020. (Font: CSCAE)

Aplicacions informàtiques justificatives

 • Nova versió de l'Eina Unificada Lider-Calener. Comparativa de les versions 2017 i 2020
 • CE3x i el nou DB HE0 i HE1. Acadèmia ISOVER
 • Eines de qualificació energètica d'edificis HULC i SG SAVE. Acadèmia ISOVER

Històric

 • Nota informativa entrada en vigor RD 732/2019. Abril 2020
 • Resum modificacions DB-HE. Gener 2020. (Font: COAC)
 • Entrada en vigor del CTE 2019