Formació i difusió CTE 2019

 

 • Nota tècnica sobre aplicacions informàtiques justificatives del DB-HE. v1.1. Desembre 2020
  • Guia d'aplicació del DB HE 2019 - Exemples pràctics. Setembre 2020
  • Vídeo de la jornada Sessió informativa: Recursos per a aplicar les modificacions del CTE. Setembre 2020
  • Guia de protecció enfront del radó en obres de rehabilitació. Setembre 2020. (Font: IETcc)
  • Guia d'aplicació del DB HE 2019. Agost 2020. (Font: IETcc)
  • Nota tècnica sobre les modificacions del DB-HE. v2. Agost 2020
  • Nota tècnica DB-HS6 Protecció enfront del radó. v4. Agost 2020
  • Vídeo explicatiu de les modificacions del CTE 2019. Maig 2020. (Font: COAC)
  • Conceptes bàsics sobre la modificació del CTE. Abril 2020
  • Jornada Institut Eduardo Torroja. Canvis DB-HE. Febrer 2020
  • Jornada Institut Eduardo Torroja. Nou DB-HS-6 Protecció enfront al radó. Febrer 2020
  • Jornada Institut Eduardo Torroja. Canvis DB-SI. Febrer 2020
  • DT1 Guia tècnica modificacions CTE 2019. Gener 2020. (Font: CSCAE)

  Aplicacions informàtiques justificatives

  • Nova versió de l'Eina Unificada Lider-Calener. Comparativa de les versions 2017 i 2020
  • CE3x i el nou DB HE0 i HE1. Acadèmia ISOVER
  • Eines de qualificació energètica d'edificis HULC i SG SAVE. Acadèmia ISOVER

  Històric

  • Nota tècnica sobre les modificacions del DB-HE. v1. Abril 2020
  • Nota tècnica DB-HS6 Protecció enfront del radó. v3. Abril 2020
  • Nota informativa entrada en vigor RD 732/2019. Abril 2020
  • Resum modificacions DB-HE. Gener 2020. (Font: COAC)
  • Entrada en vigor del CTE 2019